اچ بی مارکت

توافقنامه

  1. رعایت قوانین فروش محصول برای همه فروشندگان الزامی است.
  2. پنج درصد از فروش محصولات فروشنده به عنوان کارمزد، متعلق به اچ بی مارکت بوده و این میزان حداکثر تا ۷ درصد قابل افزایش می باشد.
  3. در حال حاضر کارمزد درگاه های پرداخت به ازای هر تراکنش به میزان یک درصد است که در صورت افزایش این مقدار توسط درگاه های پرداخت، به همان مقدار به درصد کارمزد اچ بی مارکت افزوده خواهد شد.
  4. کیفیت محصولات ارائه شده بر عهده فروشنده بوده و در صورت هرگونه نارضایتی خریدار، پاسخگویی بر عهده فروشنده است.
  5. حداقل مبلغ تسویه حساب با فروشندگان مبلغ پنجاه هزارتومان است و حداکثر تا پنج روز کاری بعد از درخواست تسویه، صورت خواهد گرفت. (ایام تعطیل به حداکثر زمان تسویه اضافه خواهد شد)